Indeks promieniowania UV

Indeks UV (UVI) to wielkość bezwymiarowa, oznaczająca intensywność promieniowania UV, powodującego powstawanie poparzeń słonecznych na skórze (tzw. rumienia). Indeks UV jest zwykle największy w godzinach okołopołudniowych, kiedy Słońce znajduje się najwyżej. Został on zdefiniowany przez International Commission on Illumination (CIE) w 1987 roku (CIE, 1987). Zazwyczaj indeks promieniowania UV podawany jest do publicznej wiadomości jako maksymalna wartość natężenia słonecznego promieniowania UV o skuteczności erytemalnej. Zwykle ekstremalne wartości występują w południe przy bezchmurnym niebie. Tak zdefiniowana wielkość ma ograniczone zastosowanie w planowaniu aktywności człowieka na wolnym powietrzu w innych porach dnia. Wartość indeksu UV zależy od szeregu parametrów:

  • kąta padania promieni słonecznych a zatem wysokości Słońca,
  • stopnia i rodzaju zachmurzenia,
  • wysokości nad poziomem morza,
  • albedo gruntu,
  • koncentracji aerozolu w kolumnie pionowej atmosfery,
  • zawartości ozonu w całym pionowym słupie atmosfery.

Wartości indeksu UV mogą pochodzić z pomiarów satelitarnych oraz naziemnych stacji pomiarowych, a także z numerycznych modeli prognoz pogody. Mapa godzinowa prognozy indeksu UV dla Polski dostępna jest tutaj. Mapa aktualizowana jest raz na dobę. Pomiaru indeksu UV można też dokonać samodzielnie – przy pomocy ręcznego miernika. Koszt takiego miernika to ok. 100 zł.

Tekst: Jakub Guzikowski, IGF PAN